Calendar of Hiring for certain Profiles
IGI T3/T2 [Aviation] - Eligibility- 12TH/ Graduate : Designations- Air-Hostess, Flight Attendant, Flight Steward, Ground Handling, CSA, Guest Service Officer, Air-Ticketing, Supervisor, Guest Relationship Associate, Announcer, Front Desk, Guest Relationship Executive, Manager, Cashier, H.R., Operation, Admin, Airport Supervisor.** Eligibility- 10Th/ Under 10th : Designations- Baggy Operator, Welcome boy, Welcome Girl, Loader, Trolly Loader, Wheel Chair, Flight Loader, Perry Porter, Flight Cleaner, House Keeping, Security, Security Checker, Tag boy, Packaging.** IGI T3/ T2 [Retail & Hospitality]- Eligibility- 12th/Graduate : Designations- CSA, Shift Manager, Duty Officer, Senior CSA, Guest Service Officer, Guest Relationship Executive, Guest Relationship Associate, Floor Manager, Floor Supervisor, Asst. Manager, Fashion Consultant, Retail Sales Associate, Cashier, Cafe Assistant, Senior Cafe Asst., Senior GSO, Manager, Team Leader, Loss & Prevention, H.R., Admin, Operation, Store Manager, Store Incharge, Personal Asst., Hostess, Team Member, Area Sales Manager, Supervisor, Accountant, Stock Maintenance.** Delhi Metro- Eligibility- 10th/ 12th/ Graduate : Designation- Tom Operator, CSA, Announcer, Housekeeping Supervisor, Security Supervisor, Maintenance Supervisor, Manager, Station Manager, Accountant, Station Supervisor, CFA, Security, Security Checker, Housekeeping.**

OUR SERVICES

thousands of candidates got selected / GMR/ DELHI METRO /HOTAL/ RETAIL/ FMCG / CORPORATE / MNC/ BANKS KANCHAN KANDPAL AS GRE IN AIRPORT TERMINAL-3

 • Hemant Kumar

 • Jatin

 • Sonia Sharma

 • Abhishek Kapoor

 • Nitin Kumar Jain

 • Vishal Sharma

 • Manish Yadav

 • Himanshu Bhola

 • Pradeep Kumar

 • Alok Kumar Shukla

 • Saurabh Kumar

 • Akash Sehrawat

 • Preeti Aggarwal

 • Ajit Kumar Parwal

 • Rahul Raveendran

 • Naveen Khatri

 • Yogita Sharma

 • Kajal Sharma

 • Sanjeev Kumar

 • Shyama Sharma

 • Surat Singh

 • Sumit Goswami

 • Roger Robinson

 • Rahul Yadav

 • Puneet Mehra

 • Puneet Taneja

 • Kaushik Jana

 • Satinder Sansawar

 • Pitanshu Gupta

 • Gaurav Gahlot

 • Deepak Singh Negi

 • Ashish Varma

 • Hemant Kumar

 • Sanchita Singh

 • Kanchan Kandpal

 • Rahul Gupta

 • Sachin

 • Santosh Kumar

 • Rakesh Singh

 • Virendra

 • Amal Poul

 • Sushaant

 • Sandeep

 • Jancy Dung

 • Nitesh Kumar

 • Mayank Rawat

 • Amit Lama

 • Neeraj Kumar

 • Mohd. Raja

 • Lalit Kumar

 • Kuldeep Kaur

 • Sakshi Kharbanda

 • Bablu Khan

 • Satendar Marj

 • Tejawar Singh

 • Anil Kumar Pal

 • Manav Arora

 • Yashwant Kumar

 • Vipin Kumar

 • Shariq Siddiqui

 • Dinesh Kumar

 • Lokesh Kumar Chauhan

 • Tarun Sharma

 • Hariom Singh

 • Nazim Mahmood

 • Amit Kumar

 • Sowmen Dass

 • Amanpreet Singh

 • Shivam Sharma

 • Prashant Kumar

 • Navneet Shrivastava

 • Girish Mehta

 • Amit Aryan

 • Naveen Kumar Aanand

 • Ankur Pratap

 • Mohd. Ikrar

 • Shabnam Bano

 • Nidhi Tyagi

 • Kirti Pachori

 • Amrit Kaur

 • Ramesh Kumar

 • Lokesh Soni

 • Prakash Kumar

 • Harender Bhati

 • Naresh Kumar

 • Sunil Kumar

 • Azhar Khan

 • Vinay Gaikwad

 • Manish Pal

 • Rahul Menon

 • Sambir

 • Shshainder

 • Deepali

 • Alka Jain

 • Deepa

 • Jyoti Sharma

 • Vijay Narain Pandey

 • Nanorana Sharma

 • Priyanka Sharma

 • Anit Pal

 • Prasanta Nandy

 • Kuldeep Kumar

 • USha

 • Sunny Singh

 • Deepak Goyal

 • Kuldeep Rana

 • Tarun Chawla

 • Puneet Nadaon

 • Sunita

 • Shamim Alam

 • Seena Gupta

 • Deepali

 • Anil Singh

 • Amol Poul

 • Mukesh Malhotra

 • Roopa

 • Lilima Nayok

 • Deviutta Ram

 • Prabhdeep Kaur

 • Komal Saini

 • Jyoti Prajapati

 • Suryanarayan

 • Aarti Makhar

 • Sowmen Dass

 • Ashutosh Kumar Singh

 • Christina Lal

 • Neha Garg

 • Vaishali

 • Seema

 • Sashi

 • R.K. Naresh

 • Naushad Ahmad

 • Arun Kumar Sharma

 • Namrta Pal

 • Keshav

 • Priyanka

 • Naresh Kumar

 • Fatna

 • Bhuvneshuri

 • Ajay Pal Singh

 • Shilpa Lahory

 • Sonia

 • Amit Kumar

 • Javaid Annod

 • Zahoor Ahmad Sofi

 • Satya Narayan Sahu

 • Anand Prakash

 • Joni Goswami

 • Santosh Singh